POHYB - DOTEK - POZORNOST

"Kde je pohyb volný a integrovaný, tam život plyne ve své síle".

(Linda Hartley)

Tyto stránky momentálně procházejí přestavbou. Děkuji za pochopení.

Prostřednictvím somatického doteku, jemné manipulace a citlivého uchopování těla, vytváříme prostor pro obrácení pozornosti k sobě, pro oživení tkání, regulaci nervového systému... Více o bodyworku...

Workshopy a lekce somatického pohybu a vnímání. 

Vycházíme z porozumění, že vše, co potřebujeme pro své ozdravení a rozvoj potenciálu máme uvnitř a můžeme na tyto zdroje dosáhnout následováním toho, co se v těle odehrává... Více o vnímavém pohybu...

Individuální provázení na cestě ke kontaktu se svým tělem, k vnímavé sebepéči a výživě...

 Lenka Sabolčáková


Kontakt:

elenka.sabolcakova@gmail.com

m: +420 702 082 223

Věnuji se somatické práci s tělem formou doteku a prožitkového pohybu, ecosomatice a také masážím. Tato práce je pro mne o nalézání a žití naší přirozenosti, lidskosti a propojenosti s živým a přirozeným světem.

Somatický přístup k člověku vychází z porozumění, že vše, co potřebujeme pro svůj rozvoj, či léčení máme uvnitř. Na tyto zdroje můžeme dosáhnout, pokud se naučíme vnímat a následovat svoje interní tělové procesy. 

Vědomý pohyb a dotek jsou pro mne způsoby, jak se s tělem spojovat.  Přispívají k naší osobní, fyzické i nefyzické integraci, k ozdravení a k harmonizaci našeho nervového systému. Mohou tak být podporou k navazování hlubších spojení se sebou, s ostatními lidmi i okolním prostředím. 

Pro mne osobně je to také cesta, jak prožívat svou existenci jako více naplňující a přítomnou.

Více o mně ...                                  

Blížší informace o somatickém přístupu na www.somatika.cz

Objednání, dotazy, spolupráce?