POHYB • DOTEK

PŘÍRODA • POZORNOST • TVORBA

Provázím krajinami vnitřními i vnějšími...

Individuální setkání, kde vás jemně provázím ke kontaktu s tělem a k sebevnímání. Ať už přicházíte s tématem fyzické nepohody nebo tématem z osobního prožívání, budeme jej citlivě zkoumat a oslovovat prožitkem těla.

Dotek je nejtěsnější formu pozornosti. Při bodyworku ji poskytuji já jako průvodce klientovi a také klient sám sobě. Skrze dotek a dech navazujeme s tělem spojení. Oslovujeme hlubší tělesné roviny a hlubší roviny vnímání.

Všímavé pobývání, procházky a tvorba v krajině a s krajinou. Tělem, pohybem, bosou chůzi a pozorností se dotýkáme krajiny, noříme se do živého světa, s kterým oživujeme spojení.

Ohlasy

Cítím se bezpečně, z Lenky doteku vnímám jistotu, ví, co dělá a mně to dělá dobře. Uvolňuji se a její ruce přesně tlačí, tahají, uchopují tam a v takové intenzitě, jak cítím, že mi pomáhá k uvolnění a propuštění bolesti. Nakonec cítím víc prostoru a volnosti v oblasti, která před tím byla stažená a v napětí. Ráda si Lenky péči zopakuji a můžu doporučit!

Veronika Ch.

bodywork sesse

Na hodiny k Lence jsem začala chodit před operací kyčle a moc mi pomohla. S přestávkami pokračuju dál i po operaci. Když si dávám pozor, na to, co mi říkala - jak mám vnímat svoje tělo při chůzi, na co se soustředit, jak dýchat - chodím mnohem líp. Když ne, ještě kulhám. Mám před sebou ještě hodně práce, ale nejsem na to sama. A Lenčiny hodiny jsou tak příjemné. 

Děkuju moc, Zdenka

Zdenka Ž.

somatická pohybvá sesse

Zažila jsem příjemné propojení Lenčina workshopu na téma kosti s Petřinou tvůrčí pohybovou a výtvarnou dílnou. Dech, dotek a pohyb pod Lenčiným vedením mne krásně přenesly do těla a znovu ve mně probudily dětský údiv a zvědavost. Jako by se aktivovaly všechny vrstvy mého těla i duše. A jednou z vrstev byla i chuť tvořit a hledat nové cesty a nechat se pohltit tvůrčím zápalem. A z této vrstvy mého já pak vznikal artefakt z přírodních materiálů, který jsem vytvářela pod vedením Petry. Po společně strávených chvílích jsem se cítila příjemně uvolněně a naplněná energií.

Blanka L.

workshop

Máte dotaz? Napište mi.