Dotekem k sebeuvědomění

Somatický dotek - Bodywork

Bodywork je vědomá somatická práce s tělem. Skrze dotek a dech navazujeme s tělem spojení a učíme se uvědomovat si, co se v něm deje.  Obracíme pozornost z vnějšího dění a z mysli, dovnitř do sebe. 

Pomocí hlubších hmatových podnětů oslovujeme tělo-mysl tak, že se stává informovanějším, propojenějším a vhodněji reagujícím. Navrací se ke svému plnějšímu potenciálu a inteligenci. Spojujeme se na našimi vnitřními zdroji. Můžeme pak snáze regenerovat, lépe se starat o sebe sama i v případě stresu či zdravotních potíží.  Získáváme také kapacitu snadněji zacházet se složitějšími životními situacemi a prožitky, být více v sebe-vědomí. 

Vědomá práce s tělem může hluboce změnit a zlepšit náš stav, má hojivý potenciál. 

Somatický dotek oslovuje naše hlubší tělesné roviny a hlubší roviny vnímání. Podporuje důvěru ve vlastní tělo a jeho schopnosti seberegulace - nalézání vlastních zdrojů pro ozdravení, podporu a změnu. A tím i pro bdělejší a plnější prožívání života.

Jak Bodywork probíhá:

Úvod věnujeme rozhovoru o tom, co vás přivádí (konkrétní potřeba, téma, nebo přání, atp.). Začínáme z uvolněné polohy v leže na podložce. Podporuji vás k vnímání pocitů a tělesných procesů vznikajících dotekem. Můžete své tělo tvarovat (měnit jeho polohu) v reakci na dotek, či vytvářet pohyb v menším rozsahu. Komunikujeme spolu o tom, co se odehrává. Mohou vyvstávat souvislosti i další prožitky, které pak společně reflektujeme a ukotvujeme. Setkání probíhá v pohodlném oblečení nebránícím pohybu a dechu.

Tento způsob práce s tělem je vhodný pokaždé, kdy je mu klient otevřen, a je častou podporou i pro jiné formy terapie.

Místo a cena:

Setkání je možné domluvit na 60 min. nebo 90 min. 

Probíhá v pražském studiu DanceLab - Vinohrady, nebo na Kladně v centru Pod Třešní.

  • Cena za 60 min. -   900 Kč
  • Cena za 90 min. - 1 300 Kč

Objednání na Bodywork

Napište mi, nebo zavolejte a já se vám ozvu s nabídkou termínu.