Dotekem k zvědomění 

Somatic Bodywork

Somatic Bodywork je způsob tělové péče, při kterém věnujeme plnou pozornost tomu, co se ve vašem těle odehrává. Zaměřujeme se na to být v přítomnosti, s tím, co tělo právě potřebuje. 

Jde o dotykovou práci s tělem, kde na rozdíl od klasicky pojatých masáží, je pozornost klienta plně přítomná v těle (neusíná). Vnímá pocity a tělesné procesy vznikající dotekem.  Může své tělo tvarovat (měnit jeho polohu) v reakci na dotek, či vytvářet pohyb v menším rozsahu. Věnujeme pozornost také dechu. Je to hlubší vědomá tělesná zkušenost, která vytváří prostor pro oživení samoregulace těla. 

Somatic bodywork oslovuje hlubší tělesné roviny, podporuje důvěru klienta ve vlastní tělo a jeho schopnosti seberegulace - nacházení a využívaní zdrojů pro podporu, oživení a ozdravení.

Setkání probíhá v pohodlném a lehkém oblečení. Začínáme z uvolněné polohy v leže na podložce.

Tento způsob tělesné péče je vhodný pokaždé, kdy je mu klient otevřen, a není sužován intenzivními prožitky vyžadujícími jinou formu terapie.

Setkání je možné si domluvit na  60 /90 minut

Cena za 60 min. je 700,- 

Objednání