Dotekem k zvědomění 

Somatický dotek - Somatic Bodywork

Somatic Bodywork je způsob tělové péče, při kterém věnujeme plnou pozornost tomu, co se ve vašem těle odehrává. Vnímáme somaticky. Zaměřujeme se na to být v přítomnosti, s tím, co tělo právě potřebuje. 

Jde o dotykovou práci s tělem, kde na rozdíl od klasicky pojatých masáží, je pozornost klienta plně přítomná v těle (neusíná). Vnímá pocity a tělesné procesy vznikající dotekem.  Může své tělo tvarovat (měnit jeho polohu) v reakci na dotek, či vytvářet pohyb v menším rozsahu. Věnujeme pozornost také dechu. Je to hlubší vědomá tělesná zkušenost, která vytváří prostor pro oživení samoregulace těla. 

Somatický dotek - bodywork oslovuje hlubší tělesné roviny, podporuje důvěru klienta ve vlastní tělo a jeho schopnosti seberegulace - nacházení a využívaní zdrojů pro podporu, oživení a ozdravení.

Setkání probíhá v pohodlném a lehkém oblečení. Začínáme z uvolněné polohy v leže na podložce.

Tento způsob tělesné péče je vhodný pokaždé, kdy je mu klient otevřen, a není sužován intenzivními prožitky vyžadujícími jinou formu terapie.

Setkání je možné si domluvit na  60 /90 minut

Cena za 60 min. je 700,- 

Objednání