Dotek Krajiny

Ecosomatické pobývání v krajině

termíny putování

  13.7. / 9.8. 2024 a další

Všímavost a vnitřní ztišení při pobytu v krajině dovolují našim smyslům se do ní rozprostřít. Umožňují nám zůstat u sebe a zahrnout do své pozornosti nuance světa, který k nám promlouvá, a které snadno přehlížíme, když jsme moc soustředěni na řešení, výsledek či produktivitu. Nebo když pohlceni složitostí mezilidských vztahů ztrácíme uvědomění naši zapuštěnosti do širšího přediva života. 

Zvu vás putovat VNÍMAVĚ KRAJINOU, kde se skrz bosou chůzi a otevřené tělesné vnímání DOTÝKÁME krajiny. Dovolujeme si nořit se do živého světa, necháváme se oslovit, dotknout, komunikujeme. Dovolujeme si otevřít se spojení, ve kterém můžeme zažít svou sou-část-nost.


                 Procházka se odehrává v Berounské krajině, kde vás pozvu:

 • rozprostřít své smysly a tělesné vnímání

 • otevřít se pozorností ke svému prožívání a k okolí

 • k vnímání krajiny a života v ní, možná pro vás novým způsobem

 • k putování v tichém a osobním dialogu se živým světem

 • k tvořivému projevování se a kreativním reflexím své zkušenosti

 • ke sdílení v malé skupině 

Proč putovat se mnou:

Jako vaše průvodkyně držím prostor, znám trasu a hlídám čas. Vy tak máte prostor se plně ponořit do vnímání a prožitků. Pozvánkami orientuji vaší pozornost na přítomné momenty odehrávající se ve vás a v krajině. 

Budete součástí skupiny (4 až 6 účastníků) kde udržujeme prostor pro respektující naslouchání a sdílení.


Jak bude den probíhat

Setkáme se v 10:00 v Berouně na červené turistické značce v ulici Pod Lišticí (u parkoviště Nemocnice Beroun). Krátce se seznámíme v úvodním kruhu.

Čeká nás:

 • úvodní naladění a otevírání tělesné všímavosti

 • zkoumání a vnímání skrze bosá chodidla

 • všímavý dialog s okolním, vnímání vztahů

 • putování krajinou

 • oběd formou pikniku v přírodě

 • sdílení témat: chodidla, bosá chůze, hmat jako prvotní smysl, člověk jako součást živé přírody, země, voda...

 • zachycení osobních prožitků kreativní formou

Společný den ukončíme kolem 18:00 poblíž vyhlídky na Svatého Jana pod Skalou.


Pro koho procházka je... a co s sebou

Vnímavě Krajinou je pro všechny, kdo mají chuť dotknout se přírody svým tělem a rozšířit své vnímání živého světa. Budeme putovat pomalu a v pohodovém tempu.

Předchozí zkušenost s chůzí naboso, kreativním pohybem, nebo ecosomatikou není třeba. Stačí vaše otevřenost a plná přítomnost.

S sebou prosím vezměte pití a jídlo na celý den, oblečení do přírody, ve kterém si budete moct i lehnout na zem, sešit nebo skicák A4. Výlet se koná i při slabším dešti.

Průvodkyně

Lenka Sabolčáková. Více o mně se dozvíte na těchto stránkách. 

Propojuji somatické přístupy a práci s přírodním prostředím. Provázím jednotlivce i skupiny k tělesné všímavosti. Věnujemi se vědomé práci s tělem, dotykem, kreativnímu pohybu, taneční improvizaci a ekosomatice.

Cena a storno

Poplatek za výletní den  je 750 Kč. Platbu prosím zašlete do 5 dnů od přihlášení na číslo účtu 6291180001/5500 nebo přes QR kód uvedený níže. Do poznámky prosím uveďte "Krajinou a vaše jméno". Přijetím platby na účet je vaše rezervace platná, o čem vám pošlu potvrzení. 

Storno podmínky: Pokud se odhlásíte 2 týdny před výletem je storno poplatek 50% z ceny, pokud méně než týden, činí storno 100% z ceny.

Pokud bude putování zrušeno z důvodu špatného počasí nebo nenaplněné kapacity, nabídnu Vám jiný termín nebo Vám vrátím poplatek.


Přihláška na DOTEK KRAJINY

Cena výletního dne je 750 Kč. Uhradit ji můžete na číslo účtu 6291180060/5500. Nebo pomocí QR kódu.

Vnímavě Krajinou je součást projektu SeTkávání, jehož záměrem je znovu se upřímně Setkávat se sebou samým, Setkávat se navzájem jako lidé a znovu se Setkávat s živým, více než lidským světem, kterého jsme součástí. 

Ohlédnutí za proběhlými procházkami

jaro a léto 2023