Vnímavě krajinou

Ecosomatický prožitek pobytu v přírodě

proběhlé termíny 

 15.7. / 12.8. / 2.9. / 23.9. 2023 

Ztišení a všímavost při pobytu v krajině dovoluje našim smyslům se do ní rozprostřít, dotknout se, být ve spojení. Zůstat u sebe a zahrnout do své pozornosti nuance světa, který k nám promlouvá, a které snadno přehlížíme, když jsme moc soustředěni na řešení, výsledek a produktivitu. Nebo když nás pohltí mezilidské vztahy bez uvědomění naší zapuštěnosti do širšího přediva života. 

Výlet vnímavýma nohama je všímavá procházka přírodou, kde se skrz bosou chůzi a jiné prožitky dotýkáme krajiny, ztišujeme mysl a dovolujeme si ponořit se do živého světa, ve kterém můžeme zažít svou sou-část-nost.


                 Výlet se odehrává v Berounské krajině, kde vás zveme:

 • probouzet vnímání všemi smysly a celým tělem

 • otevírat pozornost a všímavost ke svému tělu, svému prožívání a okolí

 • k putování v tichém a osobním dialogu se živým světem

 • ke kreativní reflexi prožité zkušenosti

 • ke sdílení v malé skupině 

Proč putovat s námi:

Jako vaše průvodkyně držíme bezpečný prostor, známe trasu, hlídáme čas. Vy se můžete plně ponořit do prožitku. Usnadňujeme vám směřování vaší pozornosti k sobě a na tělesné prožívání. 

Budete součástí skupiny (4 až 6 účastníků) a prostoru pro respektující naslouchání a sdílení.

Jak bude den probíhat

Setkáme se v 10:00 v Berouně na červené turistické značce v ulici Pod Lišticí (nad Parkovištěm Nemocnice Beroun). Krátce se seznámíme v úvodním kruhu.

Čeká nás:

 • otevírání tělesné všímavosti

 • zkoumání a vnímání skrze bosá chodidla

 • všímavý dialog s okolním, vnímání vztahů

 • putování krajinou

 • piknik v přírodě

 • sdílení témat (chodidla, bosá chůze, hmat jako prvotní smysl, ekologické principy, člověk jako součást ekosystému)

 • zachycení osobních prožitků kreativní formou

Společný den ukončíme kolem 18:00 poblíž vyhlídky na Svatého Jana pod Skalou.


Pro koho je výlet určen a co s sebou

Výlet je pro všechny, kdo mají chuť dotknout se přírody svým tělem a rozšířit své vnímání živého světa.

Předchozí zkušenost s chůzí naboso a kreativním pohybem není třeba. Stačí vaše otevřenost a plná přítomnost.

S sebou prosím vezměte pití a jídlo na celý den, oblečení do přírody, ve kterém si budete moct i lehnout na zem, sešit nebo skicák A4. Výlet se koná i při slabším dešti.

Lektorky

Jsme dvojice lektorek Lenka Sabolčáková a Veronika Chvátalová. Propojujeme somatické přístupy a práci s přírodním prostředím. Provázíme jednotlivce i skupiny k tělesné všímavosti. Věnujeme se vědomé práci s tělem, dotykem, kreativnímu pohybu, taneční improvizaci a ekosomatice.

Somatické vzdělání jsme nabyly v tříletém somatickém sebezkušenostním programu Vědomé Tělo a navazujícím studiu a praxi.

Cena a storno

Poplatek za výletní den  je 750 Kč. Platbu prosím zašlete do 5 dnů od přihlášení na číslo účtu 6291180001/5500 nebo přes QR kód uvedený níže. Do poznámky prosím uveďte "Výlet a vaše jméno" Přijetím platby na účet je vaše rezervace platná, o čem vám pošleme potvrzení. 

Storno podmínky: Pokud se odhlásíte 2 týdny před výletem je storno poplatek 50% z ceny, pokud méně než 1 týden, činí storno 100% z ceny.

Pokud výlet zrušíme z důvodu špatného počasí nebo nenaplněné kapacity, nabídneme Vám jiný termín nebo Vám vrátíme poplatek.Přihláška na Výlet vnímavýma nohama

Cena výletního dne je 750 Kč. Uhradit ji můžete na číslo účtu 6291180001/5500. Nebo pomocí QR kódu.

Výlet vnímavýma nohama je součást projektu SeTkávání, jehož záměrem je znovu se upřímně Setkávat se sebou samým, Setkávat se navzájem jako lidé a znovu se Setkávat s živým, více než lidským světem, kterého jsme součástí. 

Ohlédnutí za proběhlými procházkami

22.4./13.5.2023