Výlety vnímavýma nohama

ecosomatika

Výlet vnímavýma nohama nabízí somatický prožitek pobytu v přírodě...  

8. 10. 2022

Výlet je zamýšlen jako ecosomatické zkoumání sebe, živé krajiny a vztahů. Nepůjde nám o fyzický výkon, nebo zvládnutí určitého počtu kilometrů. Budeme rozvíjet somatické vnímání. Skrze tělesnou všímavost zakoušet hlubší vnímání sebe, přírody a toho, že jsme její součástí. Věříme, že toto je cesta, jak vytvářet z okolím regenerativní vztahy, které ze své podstaty podporují život. 

  • Budeme otevírat naši tělesnou všímavost a vnímavost.
  • Ze zaběhlých způsobů, kterými uchopujeme skutečnost a z "bytí v hlavě" se přesuneme do těla a plné přítomnosti v něm. Zavnímáme, jiné prožívání skutečnosti a jak se pak odlišněji vztahujeme k okolí.
  • Získáte také teoretické informace o člověku jako celostní bytosti v ekologickém systému.

Informace o propojení ekosystémů a člověka podané na intelektuální úrovni jsou důležité, ale jejich uchopení pouze myslí se zdá nedostačující ke změně v našich hodnotách a konání ve světě, které by vedlo z environmentální krize.

Jak bude den probíhat

Setkání v 10:00 na konkrétním místě dostupném veřejnou dopravou v berounské krajině (bude upřesněno). Seznámení účastníků, úvodní kruh.

Dopolední blok

  • Otevírání tělesné všímavosti, osobní zkoumání a vnímání skrze bosá chodidla. Putování krajinou.
  • Teoretické informace (chodidla, bosá chůze, hmat jako prvotní smysl).
  • Diskuse a sdílení.

Pauza na oběd - piknik v přírodě

Odpolední blok

  • Přenesení otevřené pozornosti do okolní krajiny, vnímání přírody tělesným způsobem. Zkoumání vztahů.
  • Teoretické informace (ekologické principy, člověk jako součást ekosystému).
  • Diskuse a sdílení.

Závěrečný kruh. Ukončení v 18:00 poblíž veřejné dopravy.

Pro koho je kurz určen a co s sebou

Kurz je určen pro všechny, kdo mají chuť dotknout se přírody bosou nohou a svým tělem a rozšířit své vnímání světa. Předchozí zkušenost s kreativním pohybem a chůzí na boso není třeba. 

S sebou pití a jídlo na celý den, oblečení do přírody, ve kterém si budete moct i lehnout na zem, sešit nebo skicák A4.

Kurz se koná i při slabším dešti. V případě silného vytrvalého deště nabídneme jiný termín.

Lektorky

Jsme dvojice lektorek Lenka Sabolčáková a Veronika Chvátalová. Propojujeme somatické přístupy a práci s přírodním prostředím. Vzdělání jsme nabyly v tříletém somatickém sebezkušenostním programu Vědomé Tělo a pokračujeme v navazujícím studiu.

Lenka provází lidi k sebevnímání skrze vědomou práci s tělem. Veronika získala doktorát z Humanitní environmentalistiky na Masarykově univerzitě.

Skrze plné bytí v těle (ne jen v mysli) tady a teď a pěstování všímavosti chceme podporovat propojení člověka se sebou samým a podpořit uvědomění, že je součástí živého přírodního celku. 

Informace o propojení ekosystémů a člověka podané na intelektuální úrovni jsou důležité, ale jejich uchopení pouze myslí se zdá nedostačující ke změně v našich hodnotách a konání ve světě, které by vedlo z environmentální krize.

Cena

Cena ecosomatického výletního dne je 1 000 Kč. Uhradit ji můžete na číslo účtu 6291180001/5500. 


Přihláška na Výlet vnímavýma nohama