Výlety vnímavýma nohama

ecosomatický prožitek pobytu v přírodě

nejbližší termíny 

22. dubna a 13. května 2023 

Výlet tvoříme v rámci projektu Setkávání, jehož záměrem je znovu se upřímně Setkávat se sebou samým, Setkávat se navzájem jako lidé a znovu se Setkávat s živým, více než lidským světem, kterého jsme součástí. My jsme příroda a příroda je v nás. Informace podávané na intelektuální úrovni jsou důležité, ale jejich uchopení pouze myslí se zdá nedostačující k usazení se v našich hodnotách a konání ve světě.

Výlet je zamýšlen jako ecosomatické zkoumání lidského propojení s živou krajinou, kde jsou účastníci zváni

 • probouzet vnímání všemi smysly a celým tělem
 • otevírat pozornost a kultivovat všímavost ke svému prožívání a k okolí
 • vnímat život v prostoru, kde se nacházíme
 • ke kontaktu a k dialogu s živým světem, který je pro nás přirozený
 • k prohloubení vztahu s přírodou
 • vnímání celku a své sou-část-nosti
 • ke kreativní reflexi prožité zkušenosti

Věříme, že je to jedna z cest, jak znovu vytvářet s okolím regenerativní vztahy, které ze své podstaty podporují život.

Proč putovat s námi:

Jako vaše průvodkyně držíme bezpečný prostor, známe trasu, hlídáme čas. Vy se můžete plně ponořit do prožitku. Usnadňujeme vám směřování vaší pozornosti k sobě, na tělesné prožívání, což se nemusí snadno dařit, když je člověk sám. Budete součásti skupiny, ve které se často vytvoří unikátní atmosféra pro respektující naslouchání a sdílení.

Jak bude den probíhat

Setkáme se v 10:00 v Berouně na červené turistické značce v ulici Pod Lišticí (nad Parkovištěm Nemocnice Beroun). Krátce se seznámíme v úvodním kruhu.

Dopoledne věnujeme:

 • otevírání tělesné všímavosti, osobní zkoumání a vnímání skrze bosá chodidla. Putování krajinou.
 • sdílení informací (chodidla, bosá chůze, hmat jako prvotní smysl).
 • prostoru pro zachycení osobních prožitků v kreativní reflexi.

Pauza na oběd - piknik v přírodě

Odpolední čas bude o:

 • přenesení otevřené pozornosti do okolní krajiny, vnímání živého světa a vztahů celým tělem. Putování krajinou.
 • sdílení informací (ekologické principy, člověk jako součást ekosystému).
 • prostoru pro zachycení osobních prožitků v kreativní reflexi.

Společný den ukončíme kolem 18:00 poblíž vyhlídky na Svatého Jana pod Skalou.

Pro koho je kurz určen a co s sebou

Kurz je určen pro všechny, kdo mají chuť dotknout se přírody bosou nohou a svým tělem a rozšířit své vnímání živého světa.  Pro ty, kteří se přírodou zabývají. I pro ty, kteří vnímají potřebu spojení, kteří vnímají, že k úplnosti života něco chybí. 

Předchozí zkušenost s chůzí na boso a kreativním pohybem není třeba. Stačí vaše otevřenost a plná přítomnost.

S sebou prosím vezměte pití a jídlo na celý den, oblečení do přírody, ve kterém si budete moct i lehnout na zem, sešit nebo skicák A4. Výlet se koná i při slabším dešti. V případě silného vytrvalého deště nabídneme jiný termín.

Lektorky

Jsme dvojice lektorek Lenka Sabolčáková a Veronika Chvátalová. Propojujeme somatické přístupy a práci s přírodním prostředím.  Somatické vzdělání jsme nabyly v tříletém somatickém sebezkušenostním programu Vědomé Tělo a navazujícím studiu. 

Lenka provází lidi k sebevnímání skrze vědomou práci s tělem. Veronika získala doktorát z Humanitní environmentalistiky na Masarykově univerzitě.

Skrze plné bytí v těle (ne jen v mysli) tady a teď a pěstování všímavosti chceme podporovat propojení člověka se sebou samým a podpořit uvědomění, že je součástí živého přírodního celku. 

Cena

Cena výletního dne je 1 000 Kč. Uhradit ji můžete na číslo účtu 6291180001/5500. 


Přihláška na Výlet vnímavýma nohama