Lenka Sabolčáková

Provázím jednotlivce i skupiny vědomou prací s tělem. Vytvářím prostor pro (sebe)vnímání a (sebe)zkoumání a kontakt. Propojuji somatické přístupy se zdravou sebepéčí a prací s přírodním světem.

Mé aktivity se odráží v individuálních a skupinových setkáních somatického pohybu, bodyworku, ecosomatických workshopech a ve vnímavém provázení krajinou.

Vědomý pohyb, dotek a pobyt v přírodě jsou pro mně cesty jak být ve spojení. Pomáhají zažívat autenticitu a projevovat ji, a pociťovat tak mojí životní cestu jako více naplňující a přítomnou.


Vzdělání jsem nabyla v tříletém somatickém vzdělávacím a sebezkušenostním programu Vědomé tělo, který čerpá teoretické základy z Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff  Fundamentals™, Body Mind Centering™, Autentického pohybu a Hakomi. V seminářích a kurzech věnovaných focusingu, psychosomatice, mašážim a terapeutické práci s tělem, dalším somatickým přístupům a ekoterapii.

Nadále mne in-formují přístupy zkoumající témata plné tělesné bdělosti, všímavosti, pohybu, tělesných i duševních procesů, vztahů a komunikace. 

Jsem součástí platformy SOMATIKA.CZ a spoluorganizuji SOMA FESTIVAL PRAHA. Pohybově tvořím ve volném uskupení improvizovaného pohybu IMPROVISIT.