Vnímat krásu a následovat ji ...

... tudy vede cesta domů

Lenka Sabolčáková

Vytvářím prostor pro sebevnímání a seberozvoj skrze vědomou práci s tělem. Provázím jednotlivce i skupiny k tělesnému vnímání a k vnímání sebe jako součásti širších vztahů a živého přirozeného světa.

Propojuji somatické přístupy se zdravou sebepéčí a s prací s přírodním živým světem. Mé aktivity se odrážení v individuálních nebo skupinových setkáních somatického prožitkového pohybu, bodyworku a ecosomatických workshopech.

Vědomý pohyb, dotek a pobyt v přírodě jsou pro mne způsoby, jak se s tělem spojovat. Přispívají k naší osobní, fyzické i nefyzické integraci, k ozdravení a k harmonizaci našeho nervového systému. Mohou tak být podporou k navazování hlubších spojení se sebou, s ostatními lidmi i okolním prostředím. Pro mne osobně je to také cesta, jak prožívat svou existenci jako více naplňující a přítomnou.


Vzdělání jsem nabyla ve tříletém somatickém vzdělávacím a sebezkušenostním programu Vědomé tělo, který čerpá teoretické základy z Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff  Fundamentals™, Body Mind Centering™, Autentického pohybu a Hakomi. A v kurzech věnovaných focusingu, psychosomatice, mašážim a terapeutické práci s tělem.

Dále se vzdělávám v práce s tělem, v studiu pohybu a tělesných i duševních procesů. Mými dalšími zdroji a inspirací jsou: Bonnie Bainbridge Cohen, Deane Juhan, Linda Hartley, Gabor Maté, David Abram a další... 

Jsem součástí platformy SOMATIKA.CZ  a spoluorganizuji  SOMA FESTIVAL PRAHA.  Pohybově tvořím ve volném uskupení improvizovaného pohybu IMPROVISIT. Vnímám, že hlubší niterná pozornost věnovaná tělu, a vnímavé spojování se se živou přírodou jsou cestou k ozdravení, k naší osobní celistvosti. Čím více jsme přítomní sami v sobě, tím autentičtěji a vnímavěji se vztahujeme k okolí, a tím více vnímáme souvislosti, kterých jsme součástí. 

Věřím, že jsme integrální součástí živého světa. A že člověk, který vnímá šířeji a otevřeněji, než jenom mentálně nebo skrze naučená schémata, pak vytváří jinou kvalitu vztahu k sobě, k ostatním lidem i okolí. 

Zajímá mne regenerativní způsob života, nenásilná komunikace a to, jak můžeme vytvářet vztahy podporujíci život.


Kontaktovat mne můžete na:  

lenka.sabolcakova@gmail.com, +420 702 082 223.

 Kde pracuji...