Následovat krásu ...

... tudy vede cesta domů

Lenka Sabolčáková

Věnuji se somatické práci s tělem formou doteku a prožitkového pohybu a také masážím. Tato práce je pro mne o nalézání a žití naší přirozenosti, lidskosti a propojenosti. Vede mne domů - k sobě, do sebe. Fascinuje mne tělesná moudrost a také zdroje pro oživení, ozdravení a růst, na které vědomou pozorností v těle můžeme dosahovat. S úctou zkoumám, jak tělo v sobě a v pohybu projevuje vše, čím jsme a také nám odhaluje čím bychom být mohli - náš potenciál.

Jsem akreditovaná masérka. Absolvovala jsem tříletý somatický vzdělávací a sebezkušenostní program Vědomé tělo u Reny Milgrom, který čerpá teoretické základy z Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff  Fundamentals™, Body Mind Centering™, Autentického pohybu. Momentálně jsem frekventantkou pátého ročníku navazujícího studia. Věnuji se dalšímu studiu dotykové práce s tělem, studiu pohybu a tělesných procesů. 

Jsem součástí SOMATIKA.CZ  a spoluorganizuji  SOMA FESTIVAL PRAHA. Pohybově tvořím ve volném uskupení improvizovaného pohybu IMPROVISIT. 

Ctím to, že hlubší niterná pozornost věnovaná tělu, je cestou k ozdravení, k osobní integraci (na úrovni fyzické i nefyzické), podporuje naši autenticitu a prohlubuje spojení s ostatními lidmi a prostředím. 

Kontaktovat mne můžete na:

Lenka Sabolčáková

e: lenka.sabolcakova@gmail.com

m: +420 702 082 223