Lenka Sabolčáková


Provázím jednotlivce i skupiny vědomou prací s tělem. Vytvářím prostor pro (sebe)vnímání a (sebe)zkoumání a kontakt. Propojuji somatické přístupy s přírodním světem a vědomou komunikací.

Potkat se můžeme při v individuálních a skupinových setkáních somatického pohybu, bodyworku, ecosomatické a ekoterapeutické tvorbě nebo vnímavém putování krajinou.

Vědomý pohyb, dotek, pobyt v přírodě a ponor vnímání a všímavosti jsou pro mně cesty jak být ve spojení. Umožňují nám zažívat autenticitu a projevovat ji, což činí životní cestu více naplňující a přítomnou. 
Vzdělání jsem nabyla v tříletém somatickém vzdělávacím a sebezkušenostním programu Vědomé tělo, který čerpá teoretické základy z Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff Fundamentals™, Body Mind Centering™, Autentického pohybu a Hakomi. V seminářích a kurzech věnovaných focusingu, terapeutické práci s tělem, masážím, dalším somatickým přístupům a ekoterapii. 

Nadále mne in-formují přístupy zkoumající témata telesnění (embodimetu), všímavosti, vztahů, komunikace a sou-část-nosti člověka ve zbytku přírody. Věnuji se kreativnímu pohybu, taneční improvizaci a také nenásilné komunikaci.


Jsem součástí platformy SOMATIKA.CZ a spoluorganizuji SOMA FESTIVAL PRAHA. Pohybově tvořím ve volném uskupení improvizovaného pohybu IMPROVISIT.