Následovat krásu a vnímat tělem ...

... tudy vede cesta domů

Lenka Sabolčáková

Věnuji se somatické práci s tělem formou doteku a prožitkového pohybu, ecosomatice a také masážím. 

Věřím v tělesnou moudrost a také ve zdroje pro oživení, ozdravení a růst, na které vědomou pozorností v těle můžeme dosahovat. S úctou zkoumám, jak tělo v sobě a v pohybu projevuje vše, čím jsme a odhaluje, čím bychom být mohli - náš potenciál. 

Tato práce je pro mne o nalézání a žití naší přirozenosti, lidskosti a propojenosti s živým a přirozeným světem.

Absolvovala jsem tříletý somatický vzdělávací a sebezkušenostní program Vědomé tělo, který čerpá teoretické základy z Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff  Fundamentals™, Body Mind Centering™, Autentického pohybu a Hakomi. Momentálně jsem frekventantkou pátého ročníku navazujícího studia. Jsem akreditovaná masérka. Věnuji se dalšímu studiu dotykové práce s tělem, studiu pohybu a tělesných procesů. Mými zdroji a učiteli jsou Bonnie Bainbridge Cohen, Deane Juhan, Linda Hartley, a další... 

Jsem součástí SOMATIKA.CZ  a spoluorganizuji  SOMA FESTIVAL PRAHA. Pohybově tvořím ve volném uskupení improvizovaného pohybu IMPROVISIT. Ctím to, že hlubší niterná pozornost věnovaná tělu, je cestou k ozdravení, k osobní integraci (na úrovni fyzické i nefyzické), podporuje naši autenticitu a prohlubuje spojení se sebou, s ostatními lidmi a prostředím. 

Věřím, že jsme integrální součástí živého světa. A že člověk, který vnímá šířeji a otevřeněji, než jenom mentálně nebo skrze naučená schémata, pak vytváří jinou kvalitu vztahu k sobě, k ostatním lidem i okolí. 

Zajímá mne regenerativní způsob života, nenásilná komunikace a to, jak můžeme vytvářet nezraňující a sebe-nepoškozující vztahy a společnost.


Kontaktovat mne můžete na:  

lenka.sabolcakova@gmail.com, +420 702 082 223.

 Kde pracuji...