Cítiť to v tele a nie z hlavy.

22.09.2022

Cítiť to v tele a nie z hlavy, z frontálneho laloku.

Rozdiel medzi bunkovým vedomím a nervovým systémom.

"Myšlienka musí byť najprv pociťovaná v mozgu, aby sa reorganizovalo telo."

To je všeobecne platná predstava. To, o čo sa delí Bonnie Bainbridge Cohen v prístupe Body-Mind Centering® je iný pohľad. Keď sa naše telo formuje v embryonálnom vývoji, robí to bez kontroly mozgu. Existujú procesy, ktoré sa odohrávajú ešte predtým, ako sa objaví mozog.

Samotný mozog je jednou z neskorších embryologických štruktúr. Tlkot srdca možno v embryu vnímať už v troch týždňoch a mozgové vlny až v 20. - 27. týždni. Z mojich skúseností pri výskume prostredníctvom telesnenia vyplýva, že v samotných tkanivách existuje organizácia, ktorá podkladá organizáciu nervového systému. Naša skúsenosť sa odohráva najprv v našich bunkách a tkanivách. Nervový systém vrátane mozgu zaznamenáva túto skúsenosť až potom, čo sa stane.

Každá bunka v našom tele má živú inteligenciu. Je schopná poznať samu seba, iniciovať činnosť a komunikovať so všetkými ostatnými bunkami. Bunky zažívajú priamo, skôr ako sa informácie dostanú do mozgu. Pri skúmaní tela a pohybu existujú spôsoby, ako sa dostať k priamej skúsenosti našich tkanív a buniek, spôsoby, ako vstúpiť do tohto procesu skôr, ako ho mozog zmoduluje alebo prefiltruje. Keď nasledujeme svoje vedomie na toto miesto priameho prežívania, prináša nám to pocit otvorenej prítomnosti v našom tele.

Mozog je, samozrejme, dôležitý, ale do procesu vstupuje až sekundárne, po tom, čo sa prežitok odohral na bunkovej a tekutinovej úrovni. Mozog organizuje prežitky na inej úrovni. Po tom, ako sa prežitok vyskytne a mozog ho zaznamená, vzniká dialóg medzi bunkami/tkanivami a mozgom. Tento dialóg vytvára vzorce (pamäť) a pomáha formovať naše očakávania a reakcie na súčasné, budúce a minulé zážitky.

Je to úplne iný prístup, než na aký je väčšina ľudí zvyknutá. Spočíva v otvorení vedomia smerom k našim bunkám a tkanivám v prítomnom okamihu. Ak potom iniciujeme pohyb z tohto miesta bunkového uvedomenia, poskytujeme mozgu nové informácie o tom, čo sa práve deje. Je to iné ako reagovať na základe spomienok uložených v mozgu na to, čo sa stalo v minulosti.

Tento bunkový prístup nám poskytuje nové možnosti vnímania a reagovania na úrovni tela. To nám následne otvára nové možnosti vnímania a reagovania na kognitívnej a emocionálnej úrovni.

Z originálu na www.bodymindcentering.com preložila Lenka Sabolčáková