Somatická ekoterapie

Somatické provázení s přírodou i přírodou...

Somatickou Ekoterapií nazývám somatické provázení, ke kterému zveme přírodu a princip sou-část-nosti člověka a ostatního živého světa. Vztah toho, co je živé v nás lidech a toho kolem nás, jeho působení, zavnímání a prožívání je esencí provázení, které má terapeutický (tedy potenciálně hojivý a zcelující) charakter. 

Všechno co se děje v nás i kolem nás prožíváme v těle a tělem. Neustále se nacházíme a vyvíjíme v kontextu přírodního živého a vzájemně propojeného světa. 

Proto jsou vaše tělesné vnímání a vnímání přírodního světa vodítky na cestě kde se vám průvodcem. Do tohoto procesu zveme tělesné prožívání a bdělost (vědomí naší vnitřní krajiny) v přítomném kontextu vnější krajiny.  

V těchto prožitcích se dotýkáme vašeho tématu, necháváme jej vyvstávat a zkoumáme jej cestou smyslů, pohybem, prací s přírodninami, i přírodními symboly jako nástroji, vodítky a účastníky společné cesty. Vše následně propojíme a ukotvujeme v kontextu vašeho života. Jak setkání probíhají?

Našemu prvnímu setkání předchází krátký telefonický rozhovor. Rámcově se obeznámím s tím, co vás přivádí. Domluvíme se, kdy se potkáme. První setkání vždy probíhá ve studiu, které je spojené se zahradou. 

Setkání se odvíjí od vašeho aktuálního tématu, které společně pojmenujeme a s kterým se vydáme do přírodního světa, či už fyzicky nebo přeneseně (ve studiu). 

Pokud se následně domlouváme na další spolupráci, domlouváme se i na tom, zda se chceme potkávat ve studiu, na zahraně, nebo se vydáme do parku či vnější příměstské krajiny. Venkovní setkání vždy zakončíme na místě, z kterého jsme vyšli, nebo na kterém se domluvíme.


Místo a cena:

Setkání je možné domluvit na 75-90 min. 

Probíhá v pražském studio Pohled na Letné a v Divoké Šárce nebo Stromovce.

  • Cena za 75-90 min. -  1 500 Kč

Objednání

Pokud máte zájem o sesi, napište mi. Budu vás kontaktovat zpět a domluvíme si termín.