ŽENY v TĚLE

somatické lekce pro uzavřenou skupinu žen

Zvu vás na společný ženský čas, který strávíme v somatickém ladění na své tělo a prohlubování kontaktu s ním

Záměrem lekcí je rozvíjet naši tělesnou integraci, všímavost, kontakt se sebou a způsoby, jak vnímáme sebe i okolní svět.

Budeme se věnovat vědomé práci s našimi tělesnými strukturami, procesy a přirozenými pohybovými principy. Prožitkem, pohybem, dotekem. V závěru prožitky ukotvíme kreativní formou (tanec, výtvarno, atp.). Součástí lekcí je možnost reflexe a sdílení, toho, co se v procesu vynoří.

Zaměříme se na témata: Můj živý střed, Probuzená páteř, Ukotvení v těle a uzemnění, Moje pohyblivost a klouby, Brániční dech a životní síla, a další...Kdy, kde a cena:

Čtvrtky od 29. 9. v čase 18:00 - 19:30 v podkrovním sálu komunitního centra Pod třešní, Kladno

6.10. a 13. 10. - otevřené lekce - cena 300 Kč
Od 20. 10. do 15. 12. - 8 setkání (uzavřená skupina, kurz) - cena 2 200 Kč.

Kurzovné prosím uhraďte na číslo účtu 6291180001/6600, poznámka Ženy v Těle - vaše jméno.

Po uhrazení kurzovného ho v případě vaší neúčasti není možné vrátit. Je možné za sebe najít náhradníka.


Abychom tvořily s pocitem bezpečí a mohly jsme se vzájemně inspirovat a podporovat, je kurz postaven pro uzavřenou skupinu 8 žen.

Ochutnávku toho, jak budou hodiny probíhat, můžete zažít na prvních dvou otevřených lekcích.

Somatický přístup je založen na prožívání těla z hlubokého nitra, kdy následujeme niterné tělesné procesy a impulzy. Budu v tomto jemném procesu vaší průvodkyní. Oporou v mé práci jsou znalosti somatických směrů, vývojové kineziologie a také anatomie.

Není důležité to, jak pohyb vypadá zvenčí, ale to, že vychází z uvědomování si těla, jeho částí, kvalit a přirozených pohybových možností. Rozšiřujeme tak náš pohybový slovník, prohlubujeme tělesnou integraci, všímavost. To se odráží i v plnějším bytí v běžném životě.


Přihláška na Ženy v Těle