Somatický dotyk: Zámerom nie je konať

09.12.2019

V polovici Novembra 2019 som navštívila somatický Body IQ festival v Berlíne. Toto je reflexia na prežitý workshop, ktorý viedol Dieter Rehberg - tanečník a somatický terapeut žijící ve Vídni. Zakladatel institutu Fyzicko-mentálního rozvoje a akademie ve Vídni.

Tento text som pôvodne napísala pre www.somatika.cz 


O ľudskej potrebe dotyku nepochybuje asi nikto, kto číta tieto riadky. Existuje veľa spôsobov ako sa druhého dotýkať. Na workshope s Dieterom Rehbergom, somatickým terapeutom, a masérom, sme rozohrávali to, ako už len malé nuance v podmienkach, či spôsobe prevedenia dotyku, menia prežívanú skúsenosť. Potriasť niekomu rukou a dívať sa mu pri tom do očí. Potriasť niekomu rukou a pri tom povedať "hello". Je to iné. Ak na to zameriame svoju telesnú pozornosť, zavnímate ako a v čom.

Kvalitu a dopad dotykov určuje zámer s akým ich prevádzame a to kde je naša pozornosť (Intention and Attention). Práve Zámer a Pozornosť je to, čo oslovuje skutočnú hlbšiu reakciu tela a je prostredím pre realizáciu jeho samoregulačného potenciálu. V tejto úrovni hovoríme o Somatickom dotyku.

Dieter Rehberg zakladateľ Viedenského Inštitútu pre Fyzio-Mentálny vývoj (pme.at.org) venoval v Berlíne svoj workshop Somatickému dotyku ako intenzívnej medziľudskej skúsenosti. Východiskom pre Dietra je budhistická psychológia a etika. Nikto v somatickej dotykovej práci nie je objektom. Obe strany, dotýkaný aj dotýkajúci sa, sú subjekty samé za seba. Jeden na tom druhom nič neaplikuje, neprojektuje a nedochádza k uplatneniu vôle liečiť, či opravovať toho druhého. Celý proces je o prostom a čistom Bytí S...tým druhým (Being With). V atmosfére dôvery a bezpečia, kde obaja môžeme byť a sme plne ľuďmi. Žiada si to byť prítomný a opravdivý sám v sebe.

Keď poskytujem somatický dotyk, som plnou pozornosťou v tomto dotyku a vnímam telo partnera, ktorého sa dotýkam. Vnímam, po čom kĺže moja ruka. Vnímam formy, štruktúry, kvality - mäkkosť, teplotu, tvar konkrétneho svalu, či jeho napätie, hranatosť kĺbu ... Venujem plne pozornosť telu a časti ktorej sa dotýkam. Som plne s... Nie je tam žiadna ďalšia agenda mysle. Introspektívne vnímam aj svoje telesné odozvy na tento kontakt. Keď prijímam na workshope takýto dotyk od partnera je to príjemné, oživujúce. Moje svaly a tkanivá sa rozprúdia - dostalo sa im pozornosti.

Pri ďalšom poskytovaní dotyku, je moja pozornosť obohatená jediným zámerom, zámerom milujúcej láskavosti (Loving Kindness). Vnímam ako v mojom tele všetko ešte viac zmäkne a rozprestrie sa. Na tvári dotýkaného partnera sa objavuje rozjasnenie a malý úsmev. Jeho dotýkaná paža, ako sám vraví, sa cíti ľahšia, aktivovaná, vyživená a chce sa pohybovať. On sa cíti pokojne a radostne. Rovnaké dojmy sprevádzajú aj mňa, keď sa mi dostane takto zameraného dotyku. Dostaví sa pocit vyživenia a vnútorného telesného pudenia túto výživu nejako zúročiť.

Odchádzam s uvedomením veľkosti a presahov tejto témy do každého ľudského komunikačného počinu. V duchu sa usmievam nad anglickou frázou vyzývajúcou ostať v spojení "Lets keep in Touch".

Celú reflexiu z našej návštevy festivalu Body IQ 2019 v Berlíne, si možete prečítať na www.somatika.cz.