Co se děje, když se ponoříme do tělesné pozornosti?

07.08.2023

Co se děje, když se ponoříme do tělesné pozornosti? 

Co vnímáme? Co cítíme? Co slyšíme, když se zastavíme a ztišíme? Co se s námi děje, když se hýbeme ne z vnějších instrukcí, ale z vnitřních tělesných impulzů? Jak se v našem těle a pohybu odráží naše aktuální či životní téma? Co se v nás mění, když měníme zažité pohybové vzorce? Co se v nás děje, když jsme dotýkáni? Co nás oslovuje, když není přítomen žádný nárok? Co pozorujeme, když necháme vjemy k sobě přicházet? Co se s námi děje, když máme nohy zabořené v lesní půdě a plně pociťujeme svoji přítomnost v krajině? Co vše se děje v dechu?...

Cítit své vnitřní vedení...

Možná znáte ten hučící proud v naší mysli, často podpořen silnou emocí, který mám říká, kdo jsme, či nejsme a co bychom měli, čeho se bát, jak žít, jak věci jsou, či mají být... Odkud se tento proud bere? Kde v nás, či mimo nás, vznikají všechny jeho přítoky? Odpověď je součástí našich individuálních příběhů. Porůznu vytváříme a přijímáme spoustu myšlenkových konstrukcí o sobě, o tom, co považovat za realitu, i tu naši osobní.

Zapomínáme vnímat, co vnímáme, cítit, jak se cítíme a být plně přítomní ve svém těle. Ztrácíme spojení s tím tvořivým a rozšiřujícím v nás. S tím, co skutečně potřebujeme pro autentické sebeutváření a tvoření vlastních životů.

Když máme kontakt se svým tělem, cítíme se více ukotveni sami v sobě. Rozšiřujeme naši kapacitu vnímání sebe i všeho ostatního. Darem za to je plnější a hlubší prožívání, opravdovější komunikace i vztahy. 

Když jsme sami se sebou v kontaktu, cítíme impulzy a signály z těla a vnímáme jejich význam celostně, ne jenom na mentální úrovni. Není třeba všemu rozumět ale vlastně "víme". Jsme více bdělí a cítíme své vnitřní vedení. Když ho následujeme, jednáme opravdově. Máme kontakt se svými potřebami a snáze a z většího bezpečí v sobě je vyjadřujeme. Nalézáme ta správná slova i navigaci pro naše rozhodnutí i směřování našich kroků. Z tohoto místa v sobě cítíme co potřebujeme, co je nám vlastní a čím naplnit své prožívání, abychom se cítili spokojeni.