Prožitkový pohyb

Somatické sebevnímání

Vždy v Pondělí: 8:45-10:00, Studio Živé Vobrazy, Čs. armády 1945, Kladno

Cena: 180  za otevřenou lekci

Na hodinách Prožitkového pohybu obracíme pozornost dovnitř, kdy tělo - jeho pohyb a vnitřní procesy - vnímáme z hlubokého nitra. Takové vnímání je výživou pro nervový systém, podporuje sebe-ozdravnou schopnost těla a také bdělejší prožívání života. 

Na hodinách se zaměříme

  • na oživení přirozených pohybových řetězení těla s využitím základů anatomie a vývojových pohybových vzorců
  • rozvíjení pohybového slovníku (který máme často stereotypní)
  • zkoumání pohybových kvalit, např. vědomou prací s plynutím, s naší váhou i lehkostí.
  • budeme vnímat, jak tělo tvarujeme, kde pohyb začíná a jak se v těle řetězí
  • dáme průchod své zvídavosti a tvořivosti

Nezáleží na vašich předchozích pohybových dovednostech, nejde o výkon, ani o to jak pohyb vypdá. Důležité je osobní tělové prožívání každého. Přožitkový pohyb je otevřen všem.

Lektorka:

Lenka Sabolčáková:  

Somatická práce s tělem je pro mne o nalézání a žití naší přirozenosti a lidskosti. Vede mne domů - k sobě, do sebe. Fascinuje mne tělesná moudrost a také zdroje pro oživení, ozdravení, tvořivost a růst, na které vědomou pozorností v těle můžeme dosahovat. S úctou zkoumám, jak tělo v sobě a v pohybu projevuje vše, čím jsme a také nám odhaluje čím bychom být mohli - náš potenciál.

Vystudovala jsem somaticky zaměřený program Vědomé Tělo u Reny Milgrom. Věnuji se prožitkovému pohybu a dotykové péči formou Somatic bodyworku a masáží.

Přihlásit se můžete přímo v rozvrhu studia Živé vobrazy na zivevobrazy.cz, nebo ve formuláři níže:

Děkuji a budu se na těsit na setkání v pohybu.